www.altogethershopping.com

คลิกเพื่อทำรายการสั่งซื้อสินค้า
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

   

You are here: Home ข้อกำนดและข้อตกลงก่อนซื้อสินค้า
ข้อกำหนดและข้อตกลงก่อนซื้อสินค้า PDF พิมพ์

ก่อนซื้อสินค้า หรือก่อนโอนเงินเข้ามาสู่ระบบลูกค้าจำเป็นต้องปฎิบัติตามกฎและเงือนไขการสั่งซื้อดังต่อไปนี้
*(ทาง ร้านถือว่า ก่อนท่านสั่งซื้อทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Line โทรศัพท์  หรือ Facbbook ลูกค้าได้เข้ามาอ่านข้อตกลงนี้แล้ว และได้ยอมรับเงื่อนไขนี้แล้วทุกประการ)
1.โอนเงินก่อน 11:30 น จัดส่งสินค้าให้ภายในวันเดียวกัน (โอนเงินหลัง 11:30 น ส่งสินค้าวันถัดไป) ***เว้นแต่กรณีแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ กรณีปิดออเดอร์ก่อนเวลาอันควร
2. การจัดส่งโดยมีผู้เซ็นรับเสร็จสมบูรณ์ทางร้านถือว่าผู้รับได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วทางร้านยึดการเช็คสถานะทางพัสดุของการไปรษณีย์ไทยเป็นหลัก (ลูกค้ามีภาระในการตามสินค้าให้ได้เองทุกกรณี หากสินค้าตกค้างอยู่จากการให้ที่อยู่ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีคนอยู่บ้าน ท่านจะต้องทำการโทรหา ปณ ที่ทำการของท่านเองให้นำจ่ายสินค้าใหม่  หากโทรไปติดท่านจะต้องไปรับเองที่ ปณ. ที่ทำการนั้นๆ )

3.เนื่องจากทางร้านจำหน่ายสินค้าในราคาที่ถูกกว่าแหล่งจำหน่ายอื่นค่อนข้างมาก การเคลมสินค้าถือเป็นภาระที่เพิ่มต้นทุนในการจำหน่ายสินค้าให้ได้ราคาถูก ฉนั้น สินค้าที่แตกหักหรือเสียหายในกระบวนการจัดส่ง ทางร้านปฎิเสธการเคลมสินค้าหรือคืนสินค้าทุกกรณี ทางร้านจะเคลมสินค้าให้เฉพาะราคาเต็มจากหน้าเว็บไซน์ที่ไม่ไช่ราคาส่วนลด เท่านั้น
(สินค้าที่มีส่วนลด ราคาเต็มจะเป็นตัวเลขสีแดง ขีดฆ่าด้วยเส้นตรง ตัวอย่างเช่น 2,600.00 บาท)
4.หากสินค้าใดจำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิจะแบ่งเป็นสองกรณีคือ
>>>>(4.1) ต่างจังหวัด ทางร้านจะส่งให้โดยรถทัวส์หรือรถตู้
** สินค้า ที่ส่งไปต่างจังหวัดทุกชนิดทาง รถทัวส์  หรือรถตู้ ทางร้านไม่มีนโยบายรับเคลมคืนสินค้า หรือแลกเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี ทางร้านถือว่าลูกค้ายอมรับเงื่อนไขและทำความเข้าใจข้อกำหนดนี้ผ่านทางทุก ช่องทางแล้ว

>>>>(4.2) กรุงเทพและปริมณฑล จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์โดยทางร้านจะแพ็จเกจสินค้าควบคุมอุณภูมิให้เป็นอย่างดี โดยลูกค้าจำเป็นต้องไปรับสินค้าในวันถัดไป
***(ปกติไปรษณีย์ไทยจะนำจ่ายถึงที่บ้านแต่หากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถนำจ่ายได้ให้ยึดเวลา หากบ่ายโมงยังไม่ได้รับสินค้าลูกค้าจำเป็นต้องนำเลขพัสดุไปรับสินค้าเองที่ไปรษณีย์ ในวันถัดจากวันส่งสินค้า 1วัน และมีภาระต้องตามสินค้าเองโดยไม่มีเงื่อนไข หากไม่ไปรับตามกำหนดเวลาทางร้านปฎิเสธความเสียหายอันเกิดจากการรักษาอุณภูมิ ใดๆทั้งสิ้น)

5.การขอให้ซื้อคืนสินค้ากรณีไม่พอใจสินค้า หรือการยกเลิกการออเดอร์สินค้าในกรณีที่โอนเงินมาแล้ว ไม่สามารถกระทำได้เว้นแต่อยู่ในดุลพินิจที่เหมาะสม และจะโอนเงินคืนไม่เกิน 5วันทำการโดย เป็นไปตามเงื่อนไขของทางร้านเท่านั้น
6. ข้อนี้สำคัญมาก ทางร้านยึดการถ่ายรูปสินค้าก่อน แพ็คลงกล่องเป็นสำคัญ ทุกออเดอร์ที่จัดส่งก่อนแพ็คลงกล่องจะถูกถ่ายรูปบันทึกหลักฐานไว้ โดยระบุวันและเวลาถ่ายอย่างชัดเจน "หากเกิดกรณีลูกค้าได้สินค้าไม่ครบถ้วน" ซึ่งอาจเกิดจากการหายในกระบวนการส่งทางไปรษณีย์ ทางร้านขอแจ้งให้ทราบว่า เราไม่รับผิดชอบทุกกรณีเนื่องจากสินค้าราคาสูงเรารับภาระต้นทุนไม่ไหวหากสูญหาย ลูกค้าที่ยอมรับเงื่อนไขนี้ไม่ได้ห้ามโอนหรือซื้อสินค้า ทุกกรณี (ลูกค้าและผู้ขายโปรดยึดการถ่ายรูปเป็นสำคัญ เพื่อลดการโต้แย้ง เนื่องจากสินค้าบางชนิด น้ำหนักเบาเกินไป การพิสูจน์ด้วยการช่างน้ำหนักบางอย่างจึงไม่สามารถกระทำได้ ฉนั้นจึงต้องยึดหลักการถ่ายรูปก่อนแพ็คสินค้า อย่างเดียวเท่านั้น)
7.ทางร้านงดออกใบเสร็จรับเงินสั่งซื้อสินค้าทุกชนิด ทั้งแบบเต็มและแบบย่อ การร้องขอให้ออกใบเสร็จทุกชนิดไม่สามารถกระทำได้เพื่อ
8.สินค้าบางชนิด อาจเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนสภาพทางสถานะ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกทั้งแสงและอุณหภูมิ โดยสินค้าบางชนิดไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมของผลิตภัณฑ์ โดยดูวันหมดอายุเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น วิตามินซี หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทางเว็บไซค์งดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้า ที่เข้าข่ายคุณสมบัติต่อไปนี้
  • งดจำหน่ายสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ กรุณาปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนสั่งซื้อ
  • งด จำหน่ายและห้ามใช้ในเด็ก สตรีมีครรภ์  ความดันโลหิตสูง ผู้เป็นโรคเกี่ยวกับลิ่มเลือด  ผู้ที่แพ้ยาบางชนิด ผู้ปลูกถ่ายอวัยวะร่างกาย และผู้ที่เป็นโรคลมชัก
  • งดจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้าที่ทางร้านประเมินได้ว่า เป็นผู้เข้าข่ายวิกลจริตบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อป้องกันการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้อย่างผิดวิธี
  • งดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการนำสินค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือการนำสินค้าไปใช้เป็นอย่างอื่นโดยยังไม่มีการทดสอบหรือการทดลองจากลุ่มตัวอย่างมาก่อน
  • ผู้ป่วยที่เข้าข่ายเป็นโรคมะเร็ง ไม่แนะนำให้ใช้ Stem Cell บางชนิด เนื่องจากอาจมีผลต่อการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ควรปรึกษาผู้จำหน่ายก่อนการสั่งซื้อ
  • Altogether จะงด จำหน่ายกับลูกค้าทันทีหากประเมินได้ว่านำสินค้าไปทำหัตถการด้วยตัวเอง การนำสินค้าไปทำด้วยตนเองเป็นอันตรายถึงชีวิตถึงทางร้านปฎิเสธความรับผิดชอบ ทุกกรณี การทำหัตถการจะต้องทำโดยแพทย์หรือผู้เชียวชาญเฉพาะทางเท่านั้น จากกรณีศึกษาพบว่ามีผู้นำไปทำเองและใบหน้าเสียโฉมอย่างถาวร ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางร้านพึงให้ลูกค้าระมัดระวังโดยตลอด
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2018 เวลา 12:45 น.